Symbole

SYMBOL termin pochodzący z greki, od słowa "symbolon" - znak rozpoznawczy, a zarazem od "symballein" - przypasować do siebie. Wyraz "symbol" używa się współcześnie w dwóch znaczeniach: jako znaku  reprezentanta jakieś osoby, pojęcia, zjawiska itp. oraz jako umownego, konwencjonalnego znaku.W pierwszym przypadku bywa wieloznaczny. W drugim odpowiada jednemu pojęciu i to z zakresu rzeczywistości widzialnej.

OSIEM POMYŚLNYCH SYMBOLI

Asztamangala - czyli Osiem Pomyślnych Symboli, jest to najważniejszy i najbardziej popularny zestaw symboli buddyjskich:

Czakry  TUTAJ
Feniks (鳳凰) TUTAJ
Koło Dharmy/ The Wheel of the Dharma Tattoo TUTAJ
Koło "Ensô" ( 円相 )  TUTAJ
Labirynt TUTAJ
Lew (Shi, 師) TUTAJ
Lotos/ Lotus Flower TUTAJ
Mudra (ułożenie dłoni i palców) TUTAJ
Nieskończony Węzeł / Endless Knot TUTAJ
Smok (龍/竜) TUTAJ
Sri Jantra TUTAJ
Tygrys (虎) TUTAJkolejne wkrótce...